แผนที่ฟ้าทะลายโจร

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
สงวนสิขสิทธิ์ 2552 ฟ้าทะลายโจร รีสอร์ท
358 หมู่ 1 ซอยธนาคารกรุงเทพฯ (สาขาคลองวาฬ)
ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. 089-105-0955     087-645-4422
เว็บไซตhttp://www.fatalayjoneresort.com